วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562 15:04

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ