นายดนตรี เจริญสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประวิทย์ จันทะเกษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การป้องกันและการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันโรค 

[ 12-03-2563 ] Hits:2

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

นายดนตรี เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นำจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ในการจัดการภับพิบัติ อันส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

[ 07-03-2563 ] Hits:2

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4/2563 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  พร้อมตรวจสุขภาพนักเรียนผู้สูงอายุประจำปี โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลบุณฑริก

[ 17-02-2563 ] Hits:1

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ